top of page
Действаща Птицеферма в Североизточна България

Действаща Птицеферма в Североизточна България

€3 000 000,00Цена

Агенция Пропър Хоумс предлага ексклузивно действащ бизнес имот с предназначение - птицеферма. Недвижимият имот разполага със собствена земя от общо 42 968 кв.м, като общата застроена площ е 11 094 кв. м. Предприятието разполага с:

10 халета – пилчарници, за подрастващи и кокошки носачки.

Сграда - Техническа работилница - ЗП = 420,00 кв.м

Сграда - Парокотелно - ЗП = 290,00 кв.м

Сграда - Филтър - ЗП = 293,00 кв.м

Сграда - торохранилище - ЗП = 2 683,98 кв.м

Сграда -въздухоочистване - ЗП = 143,17 кв.м

Навес за тор - ЗП = 30,00 кв.м

Детайли за сградите:

Към настоящия момент по-голямата част от сградите са в много добро състояние.

Сграда №1 - Сграда за персонал : две кухни, 4 обзаведени, 4 бани с тоалетни, съблекални и столова

Сграда №2 - Цех за обработка и опаковане на яйца:

Сортировъчна машина: Staalkat -Холандия с капацитет 11 000 яйца на час,

Аспирационна система за подаване на свеж въздух,

Климатик,

Апликатор,

Стая за отдих на персонала, две съблекални и два санитарни възела.

Мотори, задвижващи сортировъчната машина

Сгради №3, №4, №5, №6, №13 – стокови носачки

Всяка една от сградите №3,4,5,6 са еднотипни и са оборудвани с 672 клетки за стокови носачки /на фирма Салмет Германия/ разположени по 22бр. птици в клетка, състояща се от 6 батерии- 2 триетажни, 2 четириетажни и 2 пететажни, яйценосни. Клетките са оборудвани с улейна хранилна система, тролейно подаване на фуража – двустранно, поилна система в средата на клетките, достатъчна за напояването на птиците.

Автоматична система за събиране на яйцата

Автоматична система за изхвърляне на торта

Вентилационна система-Цялата система се управлява от компютър на фирма Skov Дания.

Всяка от сградите има контролно автоматично табло за управление

Автоматична система за изхвърляне на торта.

Вентилационна систем

Автоматично събиране на яйцата с контролно табло за управление

Хранилна и поилна система

Вентилационна система

Собствена фотоволтаична система;

Собствени генератор, водоизточник и трафопост.

Сгради №10,11,12 – подрастващи стокови носачки

Новоизградено предприятие за производство на органична птича тор. Продукт, който се предлага във вид на гранула /85% сухо вещество/ по японска технология, която е нова за българския и източноевропейския пазар. Производството на такъв вид птича тор е напълно органична с показатели богати на калий, фосфор, азот и натрий, намираща приложение в биологично чисто и екологично земеделие.

Бизнесът е успешно наложен на пазара над 20 години. Понастоящем фермата отглежда 300 000 подрастващи птици годишно и 90 000 носачки за производство на яйца. Производствените машини и съоръжения са обединени в линии, осигуряващи затворен и аетомстизиран цикъл за подготовка, производство, опаковане и съхранение на яйца. Производственото оборудване е инсталирано в помещения в съответствие с изискванията на производствения процес. В помещенията е осигурен необходимият микроклимат, очистване и циркулация на въздуха по зададени показатели. Производственото оборудване е в мн.добро техническо и експлоатационно състояние.

Общата стойност на инвестицията в предприятието е над 15 000 000 лева. Управлението на бизнеса е с ниска ангажираност за собственика, благодарение на действащия дългогодишен обучен персонал. Възможност за мениджмънт на бизнеса след покупка. Бърза възвращаемост на инвестицията.

За подробна информация и огледи, моля свържете се с нас на тел.: +359876821888 и цитирайте Реф.№ 7834001.8

 • Детайли:

  Функционалност: Птицеферма

  Локация: Североизточна България, област Търговище

  Обща площ: 42 968,00 дка

  Година на изграждане/реконструкция: от 1956 до 1979 год., ремонт 2013 год.,НС 2015 г.

  Степен на завършеност: Акт 16

  Вид на конструкцията: сглобяема стоманобетонна, монолитна и метална

   

За информация и огледи:

Property
bottom of page